ELNIDO

Kato Hisaya
Murata Junichi
Nakayama Kazuto
Noritomi Iwao
Miyake Yuji
Takagi Syusyke
Hatakema Shota